user_mobilelogo

Notariskantoor Nederweert logo

  Diensten

 

Voor alle voorkomende notariële werkzaamheden, zowel op privé- als op zakelijk gebied, kunt u bij ons terecht. Wilt u meer informatie? Bel ons gerust op: 0495 - 633 266 of stuur ons een bericht via het contactformulier met een duidelijke omschrijving van de door u gewenste informatie.

De notariële diensten worden verleend op het gebied van:

Onroerend goed

Denkt u hierbij aan: 
 
- koopovereenkomst
- akte van levering
- hypotheekakte
- doorhaling hypothecaire inschrijving (royement)
- akte van deling
- splitsing in appartementsrechten
- vestiging  en afstand van erfdienstbaarheden
- vestiging  en beëindiging van opstalrecht
- begeleiding van nieuwbouwprojecten
 
 
 

Ondernemingsrecht

Denkt u hierbij aan: 
 
- een akte van oprichting van een besloten vennootschap
  met beperkte aansprakelijkheid (BV)
- een akte van oprichting / statutenwijzigingen van een
  naamloze vennootschap (NV)
- oprichting / statutenwijziging stichting / vereniging
- oprichting / statutenwijziging coöperatie
- aandelenlevering
- uitgifte van aandelen
- fusie
- vermindering aandelenkapitaal
- certificering aandelen
- splitsing van BV’s
- bedrijfsoverdracht

Personen- en familierecht

Denkt u hierbij aan: 
 
- testament
- een samenlevingsovereenkomst
- huwelijkse voorwaarden / partnerschapvoorwaarden
  (vóór en tijdens huwelijk)
- verklaring van erfrecht / executele
- boedelbeschrijving
- akte van verdeling nalatenschap
- afwikkeling nalatenschap
- aangifte erfbelasting
- estate-planning
 
 

Overige diensten

Denkt u hierbij aan: 
 
- advies
- schenking
- notariële volmacht / levenstestament
- legalisatie